لزوم استفاده از تابلوها و علائم ایمنی

استفاده از استانداردهای بین المللی جهت یکسان سازی تولیدات و خدمات، یکی از نشانه های توسعه جوامع بشری است. به این ترتیب اراد با وجود تفاوت در ملیت، مذهب، زبان و گویش، رسم و رسوم و غیره با رعایت قوانین و استاندارهای بین المللی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به نیازهای یکدیگر پاسخ دهند.

در محیط های تجمع افراد جهت فعالیت های مختلف ، استفاده از علائم و نمادها با مفاهیم خاص لازم بوده و در این زمینه استانداردهای بین المللی تدوین شده است. در این علائم با استفاده از نمادهای گرافیکی مفاهیمی مانند الزام، ممنوعیت، خطر و احتیاط ، ایمنی و غیره به خوبی نشان داده شده است به طوری که افراد با اولین نگاه متوجه منظور آن می گردند.

بسیاری از خطرات و حوادث ناشی از آنها در واحد های تولیدی و یا اماکن عمومی در اثر بی توجهی و یا نا آگاهی افراد نسبت به محیط فعالیت به وجود می آید.نصب تابلو ها و علایم ایمنی در محیط باعث درک صحیح افراد نسبت به محیط فعالیتشان شده و با ایمنی بیشتر به کار و فعالیت می پردازند. در بسیاری از موارد نصب یک تابلو مناسب ، در محل مناسب میتوانست باعث جلوگیری از وقوع بسیاری از حوادثی گردد که موجب زیان های مالی و جانی فراوانی نیز شده‌اند.

راهنمای انتخاب علائم و تابلوهای ایمنی برای تابلوهای دو زبانه به دلیل کوچکتر شدن اندازه متن نسبت به تابلوهای تک زبانه ‌، فاصله وضوح تابلو کمتر خواهد شد.

مراحل انتخاب تابلوها و علایم ایمنی

 1. ارتباط ، آگاهی و آموزش
 2. برنامه ریزی برای شرایط اضطراری و کنترل حوادث
 3. ابقا و کنترل ، فرآیند
 4. آموزش و پرورش

مرحله1:ارزیابی خطرات

اولین مرحله برای آغاز سیاست مدیریت ایمنی موثر برای هر مدیر، مالک، ساکنین یا هر پیمان‌کاری که در مجموعه ای فعالیت دارد، ارزیابی خطرات و پیش‌بینی حوادث است.

 • شناختن ماهیت خطر که ممکن است موجب آسیب رساندن به کارکنان یا بازدیدکنندگان در محوطه محل کار یا زندگی شما شود.
 • تعیین نمودن امکان یا احتمال وقوع هرگونه حادثه یا تصادفی که ممکن است منجر به جراحت، صمه و آسیب به کارکنان یا بازدیدکنندگان در محدوده محوطه شما شود.
 • ارزیابی احتمال وقوع هرگونه جراحت یا صدمه جدی متعاقب در اثر هر گونه رویداد و تصادف.
 • تعیین مراحل و اقداماتی که باید صورت پذیرد تا امکان وقوع حوادث احتمالی که منجر به ایجاد حادثه برای کارکنان و بازدیدکنندگان می شود را پیشگیری نمایید.خدمات برای شرایط اضطرای را مشخص کنید و برای شرایط اضطراری برنامه ریزی داشته باشید.

رویه مناسب برای دستیابی به ارزیابی خطر عبارتند از:

 1. لیستی از خطرات موجود که ممکن است در محل کار شما وجود داشته باشد را گردآوری نمایید.

در محوطه های کوچک، یک روش عملی برای انجام این کار، ایستادن در وسط محوطه ایست که ارزیابی می‌نمایید. بر محیط پیرامون متمرکز شوید، سپس به آرامی 360 درجه بچرخید و خطرات مشهود یادداشت نمایید.

در محوطه های بزرگ، رویکرد تیمی برای برای شناسایی خطرات موثرتر خواهد بود مخصوصا اگر با یک متخصص مشورت نمایید.

برای داشتن یک استراتژی کاربردی کارآمد:

 • کتاب‌های ایمنی و حوادث را مطالعه کنید. این کتاب‌ها حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در زمینه خطرات تاثیر گذار برافراد می‌باشد.
 • هرگز بیش از حد درگیر یک منطقه خاص نشوید.به یاد داشته باشید، شما در حال تلاش برای شناسایی خطرات هستید، نه حل مشکلات به صورت همزمان.
 • به یاد داشته باشید، خطرات همان امور و اشیاء روزمره اطراف ما هستند که به صورت بالقوه ممکن است باعث ایجاد صدمه شوند.
 • ریسک همان میزان احتمالی وقوع خطر است که منجر به ایجاد ضرر و زیان شده است.

2.قبول کنید که احتما وقوع حوادث وجود دارد.

تمامی اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدگی یا جراحت می‌شوند را مشخص و اجرا نمایید.میزان اثر بخشی تمام اقدامات را بر مبنای اصولی منظم مورد بررسی قرار دهید و تمام وقایع احتمالی، که به هر دلیلی، به اندازه کافی و به خوبی کنترل نشده‌اند را تصحیح نمایی.

3.ارتباط، آموزش پرورش

مطابق با سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت، با بازدیدکنندگان و کارکنان راجع به اقداماتی که لازم است انجام دهند تا از ایجاد آسیب به خودشان و دیگران پیشگیری نمایند، صحیح نمایید و به آنها آموزش دهید.

مراحل انتخاب تابلوها و علایم ایمنی

 1. ارتباط ، آگاهی و آموزش
 2. برنامه ریزی برای شرایط اضطراری و کنترل حوادث
 3. ابقا و کنترل ، فرآیند
 4. آموزش و پرورش

مرحله1:ارزیابی خطرات

اولین مرحله برای آغاز سیاست مدیریت ایمنی موثر برای هر مدیر، مالک، ساکنین یا هر پیمان‌کاری که در مجموعه ای فعالیت دارد، ارزیابی خطرات و پیش‌بینی حوادث است.

 • شناختن ماهیت خطر که ممکن است موجب آسیب رساندن به کارکنان یا بازدیدکنندگان در محوطه محل کار یا زندگی شما شود.
 • تعیین نمودن امکان یا احتمال وقوع هرگونه حادثه یا تصادفی که ممکن است منجر به جراحت، صمه و آسیب به کارکنان یا بازدیدکنندگان در محدوده محوطه شما شود.
 • ارزیابی احتمال وقوع هرگونه جراحت یا صدمه جدی متعاقب در اثر هر گونه رویداد و تصادف.

تعیین مراحل و اقداماتی که باید صورت پذیرد تا امکان وقوع حوادث احتمالی که منجر به ایجاد حادثه برای کارکنان و بازدیدکنندگان می شود را پیشگیری نمایید.خدمات برای شرایط اضطرای را مشخص کنید و برای شرایط اضطراری برنامه ریزی داشته باشید.

رویه مناسب برای دستیابی به ارزیابی خطر عبارتند از:

1.لیستی از خطرات موجود که ممکن است در محل کار شما وجود داشته باشد را گردآوری نمایید.

در محوطه های کوچک، یک روش عملی برای انجام این کار، ایستادن در وسط محوطه ایست که ارزیابی می‌نمایید. بر محیط پیرامون متمرکز شوید، سپس به آرامی 360 درجه بچرخید و خطرات مشهود یادداشت نمایید.

در محوطه های بزرگ، رویکرد تیمی برای برای شناسایی خطرات موثرتر خواهد بود مخصوصا اگر با یک متخصص مشورت نمایید.

برای داشتن یک استراتژی کاربردی کارآمد:

 • کتاب‌های ایمنی و حوادث را مطالعه کنید. این کتاب‌ها حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در زمینه خطرات تاثیر گذار برافراد می‌باشد.
 • هرگز بیش از حد درگیر یک منطقه خاص نشوید.به یاد داشته باشید، شما در حال تلاش برای شناسایی خطرات هستید، نه حل مشکلات به صورت همزمان.
 • به یاد داشته باشید، خطرات همان امور و اشیاء روزمره اطراف ما هستند که به صورت بالقوه ممکن است باعث ایجاد صدمه شوند.
 • ریسک همان میزان احتمالی وقوع خطر است که منجر به ایجاد ضرر و زیان شده است.

2.قبول کنید که احتما وقوع حوادث وجود دارد.

تمامی اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدگی یا جراحت می‌شوند را مشخص و اجرا نمایید.میزان اثر بخشی تمام اقدامات را بر مبنای اصولی منظم مورد بررسی قرار دهید و تمام وقایع احتمالی، که به هر دلیلی، به اندازه کافی و به خوبی کنترل نشده‌اند را تصحیح نمایید

3.ارتباط، آموزش پرورش

مطابق با سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت، با بازدیدکنندگان و کارکنان راجع به اقداماتی که لازم است انجام دهند تا از ایجاد آسیب به خودشان و دیگران پیشگیری نمایند، صحیح نمایید و به آنها آموزش دهید.

مرحله2- آموزش و پرورش ایمنی الزامات قانونی

استفاده از پوسترهای حاوی نکات ایمنی کار با دستگاهها و تجهیزات و یا انجام عمل خاصی که مد نظر شما است را فراموش نکنید. این پوسترها حاوی نکات بسیار مهمی در رابطه با ایمن کار کردن در محیط فعالیت می‌باشد.

مرحله3-کاربرد، استفاده، جایگذری و نحوه نگهداری از علائم ایمنی و اعلامیه های قانونی

درک علائم ایمنی در محیط کار بسیار در جهت داشتن یک استراتژی کاربردی پیش از جایگذاری علائم در ساختمان ها ضروری است. عواملی که در تنظیم استراتژی کاربردی میتوان مورد توجه قرار داد:

 •  
 • در چه مکان‌هایی در محوطه، خطراتی وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌توان آنرا کنترل نمود؟
 • چه قوانین و مقرراتی باید رعایت گردند و چه استانداردهایی باید در این ساختمان اعمال شود. استانداردهای بین المللی یا استانداردهای ملی؟
 • در صورت نیاز، مسئولین چه الزاماتی را باید رعایت نمایند.
 • ساکنین و یا افراد مشغول به کار تا چه حد می‌توانند با ساختمان آشنایی پیدا کنند؟

آیا سیستم‌های اعلام و هشدار حریق باید در نظر گرفته شود؟

برای داشتن یک استراتژی کاربردی کارآمد:

 • علایم ایمنی نباید با علائم دیگری با اندازه و رنگ مشابه احاطه شود.
 • علایم ایمنی باید در مناطقی قرار بگیرند که تضاد رنگ مناسب باشد.
 • برای بهبود درک و خوانایی علائم، متنی را به عنوان مکمل به علائم ایمنی اضافه نمایید.
 • حتما توجه داشته باشید که شرایط روشنایی برای دیدن علائم ایمنی به اندازه کافی خوب باشد تا علائم در زمان و مکان مورد نیاز به وضوح دیده شود.
 • تمامی کارکنان ، ساکنین و بازدید کنندگان را در مورد رنگ‌های متمایز، اشکال هندسی و همچنین مفاهیم نمادهای گرافیکی مورد استفاده در علائم ایمنی آگاه سازید. این آموزش و آگاهی را با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند نمونه تابلوهای و علائم ایمنی، پوسترهای مرتبط، جزوه و غیره انجام دهید.
 • اطمینان حاصل نمایید که علائم ایمنی مفهوم و پیام کاملی را بیان می نمایند و کاملا واضح هستند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.